BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG TRỌN GÓI

Tên Dịch Vụ
Đơn vị
Giá
Giảm giá 10%
Mắc cài kim loại
1 hàm
8.000.000
7.200.000
Mắc cài kim loại
2 hàm
16.000.000
14.400.000
Mắc cài kim loại tự động
1 hàm
10.500.000
9.450.000
Mắc cài kim loại tự động
2 hàm
21.000.000
18.900.000
Mắc cài sứ
1 hàm
10.500.000
9.450.000
Mắc cài sứ
2 hàm
21.000.000
18.900.000
Mắc cài sứ tự động
1 hàm
11.500.000
14.850.000
Mắc cài sứ tự động
2 hàm
33.000.000
29.700.000

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG TRẢ GÓP

Tên Dịch Vụ
Đơn vị
Giá
Trả trước
Mắc cài kim loại
1 hàm
8.000.000
4.800.000
Mắc cài kim loại
2 hàm
16.000.000
4.800.000
Mắc cài kim loại tự động
1 hàm
10.500.000
6.300.000
Mắc cài kim loại tự động
2 hàm
21.000.000
6.300.000
Mắc cài sứ
1 hàm
10.500.000
6.300.000
Mắc cài sứ
2 hàm
21.000.000
6.300.000
Mắc cài sứ tự động
1 hàm
11.500.000
10.000.000
Mắc cài sứ tự động
2 hàm
33.000.000
10.000.000

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG INVISALIGN

Niềng răng Invisalign
Đơn vị
Giá niêm yết
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Một hàm
31.500.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Hai hàm
37.800.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Một hàm
53.100.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Hai hàm
67.500.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Một hàm
71.100.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Hai hàm
88.200.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Trọn gói
116.100.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Trọn gói
116.100.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Trọn gói
134.100.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Trọn gói
134.100.000
UNI DENTAL CƠ SỞ 1
 • Địa chỉ: 215A Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Hotline: 0246 686 9009 – 089 686 9009
UNI DENTAL CƠ SỞ 2
 • Địa chỉ: Số 2 ngõ 21 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Hotline: 0246.688.0963 – 0899.612.468
Các Dịch Vụ Niềng Răng
 • Niềng Răng Invisalign
 • Niềng Răng Mắc Cài Tự Động
 • Niềng Răng Mắc Cài Sứ
 • Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại
Các Dịch Vụ Khác
 • Răng Sứ Thẩm Mỹ
 • Tẩy Trắng Răng
 • Điều Trị Tủy
 • Nhổ Răng Khôn