BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA UNI DENTAL

Tên dịch vụ
Đơn vị
Giá niêm yết
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Express package (trường hợp đơn giản)
Một hàm
32.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Express package (trường hợp đơn giản)
Hai hàm
39.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Lite package (trường hợp nhẹ)
Một hàm
54.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Lite package (trường hợp nhẹ)
Hai hàm
6.900.0000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Moderate package (trường hợp trung bình)
Một hàm
72.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Moderate package (trường hợp trung bình)
Hai hàm
90.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Comprehensive Unlimited (mức độ 1 )
Hai hàm
118.000.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Comprehensive Unlimited (mức độ 2 )
Hai hàm
136.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động - Mức độ 1
Trọn gói
39.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động - Mức độ 2
Trọn gói
45.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động - Mức độ 3
Trọn gói
48.000.000
Niềng răng mắc cài sứ tự động - Mức độ 1
Trọn gói
48.000.000
Niềng răng mắc cài sứ tự động - Mức độ 2
Trọn gói
54.000.000
Niềng răng mắc cài sứ tự động - Mức độ 3
Trọn gói
60.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại - Mức độ 1
Trọn gói
30.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại - Mức độ 2
Trọn gói
35.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại - Mức độ 3
Trọn gói
40.000.000
Niềng răng mắc cài sứ - Mức độ 1
Trọn gói
39.000.000
Niềng răng mắc cài sứ - Mức độ 2
Trọn gói
45.000.000
Niềng răng mắc cài sứ - Mức độ 3
Trọn gói
48.000.000

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA – SINH VIÊN

Tên dịch vụ
Đơn vị
Giá niêm yết
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
Mức độ 1
Trọn gói
22.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
Mức độ 2
Trọn gói
27.000.000
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
Mức độ 3
Trọn gói
31.000.000
Niềng răng mắc cài sứ Saphire sinh viên
Mức độ 1
Trọn gói
30.000.000
Niềng răng mắc cài sứ/saphire sinh viên
Mức độ 2
Trọn gói
34.000.000
Niềng răng mắc cài sứ/saphire sinh viên
Mức độ 3
Trọn gói
39.000.000

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG INVISALIGN

Niềng răng Invisalign
Đơn vị
Giá niêm yết
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Một hàm
Singe Arch
31.500.000
Invisalign Express package
(trường hợp đơn giản)
Hai hàm
Dual Arch
37.800.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Một hàm
Singe Arch
53.100.000
Invisalign Lite package
(trường hợp nhẹ)
Hai hàm
Dual Arch
67.500.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Một hàm
Singe Arch
71.100.000
Invisalign Moderate package
(trường hợp trung bình)
Hai hàm
Dual Arch
88.200.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Trọn gói
(Package)
116.100.000
Invisalign Comprehensive Unlimited
(mức độ 1 )
Trọn gói
(Package)
116.100.000
Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng Invisalign
Trọn gói
(Package)
134.100.000
Invisalign Comprehensive Unlimited
(mức độ 2 )
Trọn gói
(Package)
134.100.000

Niềng răng mắc cài sinh viên (giá ưu đãi)

Niềng răng mắc cài sinh viên (giá ưu đãi)
Đơn vị
Giá niêm yết
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
Mức độ 1
Trọn gói
(Package)
24.900.000
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
mức độ 2
Trọn gói
(Package)
29.900.000
Niềng răng mắc cài kim loại sinh viên
mức độ 3
Trọn gói
(Package)
34.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê
( Saphire sinh viên mức độ 1)
Trọn gói
(Package)
32.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê
( Saphire sinh viên - mức độ 2)
Trọn gói
(Package)
37.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê ( Saphire sinh viên - mức độ 3)
Trọn gói
(Package)
42.900.000

Niềng răng mắc cài người lớn

Niềng răng mắc cài người lớn
Đơn vị
Giá niêm yết
Niềng răng mắc cài kim loại
mức độ 1
Trọn gói
(Package)
29.900.000
Niềng răng mắc cài kim loại
mức độ 2
Trọn gói
(Package)
34.900.000
Niềng răng mắc cài kim loại
mức độ 3
Trọn gói
(Package)
39.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê
( Saphire - mức độ 1)
Trọn gói
(Package)
37.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê
( Saphire - mức độ 2)
Trọn gói
(Package)
42.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê
( Saphire - mức độ 3)
Trọn gói
(Package)
47.900.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động
mức độ 1
Trọn gói
(Package)
37.900.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động
mức độ 2
Trọn gói
(Package)
42.900.000
Niềng răng mắc cài kim loại tự động
mức độ 3
Trọn gói
(Package)
47.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê tự động
( Saphire tự động - mức độ 1)
Trọn gói
(Package)
52.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê tự động
( Saphire tự động - mức độ 2)
Trọn gói
(Package)
59.900.000
Niềng răng mắc cài sứ pha lê tự động
( Saphire tự động - mức độ 3)
Trọn gói
(Package)
64.900.000

 

UNI DENTAL CƠ SỞ 1
 • Địa chỉ: 215A Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Hotline: 0246 686 9009 – 089 686 9009
UNI DENTAL CƠ SỞ 2
 • Địa chỉ: Số 2 ngõ 21 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Hotline: 0246.688.0963 – 0899.612.468
Các Dịch Vụ Niềng Răng
 • Niềng Răng Invisalign
 • Niềng Răng Mắc Cài Tự Động
 • Niềng Răng Mắc Cài Sứ
 • Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại
Các Dịch Vụ Khác
 • Răng Sứ Thẩm Mỹ
 • Tẩy Trắng Răng
 • Điều Trị Tủy
 • Nhổ Răng Khôn